Alus – geriausias socialinis tepalas. Bet kalbėdami apie patį alų, kartais susiduriam su situacija, kai pritrūksta žodžių. Daug literatūros, kuri papuola į rankas, yra angliška, tad norom nenorom dažnai pereinama prie angliškų žodžių ar apibūdinimų.

Tad pamaniau, laikas kokį žodyną užvesti, ir tuo pačiu išsiaiškint, kokie lietuviški terminai naudojami. Tad nuo šiol dešinėj pusėj, meniu, visad jūsų patogumui bus:

Reikia manyti, kad panašiai suprasdami terminus, lengviau suprasim viens kitą. Aišku, Tikro Alaus draugijai niekad nekilo abejonių – geriausia susikalbama po dar vieno bokalo.

Tad į sveikatą!

– – –

We couldn’t find a suitable Lithuanian beer terms glossary online so we had to prepare one ourselves for our readers. Instead we prepared three – common and technological terms, tasting terms and beer styles. All of them can be found on the right side menu.

Panašūs įrašai:

Tagged with:
 

Comments are closed.